Tegnefestival 2018

Afholdes i perioden d. 30. august til 2. september

Tak for en fantastisk fejring af 10 års jubilæet i 2017. Det var et uforglemmelig år, hvor vi satte alle sejl til for at fejre denne event over hele landet - men ikke mindst lokalt i Horsens. Aldrig har vi tegnet med så mange, der blev tegnet med godt 3.500 børn og unge.

Hvad sker der i 2018?
Vi kan faktisk ikke svare konkret endnu, da vi har tilladt os at tænke i helt nye baner for at forny dette fantastiske produkt. Det ligger dog nu fast, at der i uge 35 sker noget i Horsens, som bedst kan sammenlignes med store DM i Tegning dagen. Og vi ved, at vi her i foråret endnu engang skal On Tour rundt i landet med vores store tegneshow.

Sponsorer
Stor tak til alle 2017 sponsorer, og en særlig tak til Spar Nord Fonden for et det treårige hovedsponsorat, der sikrer Tegnefestival kontinuitet frem til og med år 2018.

Kreativ klogskab
Formålet med Tegnefestival er at rette fokus på tegning og visuelle komnpetencer generelt. Vi er med til at skabe en platform, der i stadig stigende grad legitimerer og fremmer udøvelsen og styrker kvaliteten i faget.

Flere undersøgelser peger i retning af, at resultaterne ved fordybelsen i kreative fag rækker videre end til papiret. Hjernen beskæftiges på en helt anden måde end den, de boglige fag tilbyder og evnen til at tænke abstrakt og løse problemstillinger styrkes.
prikker

BLIV VENNER MED OS PÅ FACEBOOK HERTILMELDING TIL VORES NYHEDSBREV HER